OSKO O spoločnosti Kontakty Naša ponuka Katalógy Vyhlásenia o zhode Cenník Dopyty B2B
CENNÍK
Vážený zákazník!
  
V prípade záujmu o poslanie aktuálneho cenníka
nám môžete poslať žiadosť (Meno, IČO, kontakt) na adresu:
  
e-mail: cunderlik@osko.sk
  
© 2005-2017, OSKO, a.s.
Ing. Miroslav Čunderlík
aktualizované: 05. 05. 2017