OSKO O spoločnosti Kontakty Naša ponuka Katalógy Vyhlásenia o zhode Cenník Dopyty GDPR B2B
CENNÍK
Vážený zákazník!
  
V prípade záujmu o poslanie aktuálneho cenníka
nám môžete poslať žiadosť (Meno, IČO, kontakt) na adresu:
  
e-mail: cunderlik@osko.sk
  
© 2005-2022, OSKO, a.s.
Ing. Miroslav Čunderlík
aktualizované: 30. 05. 2022