OSKO O spoločnosti Kontakty Naša ponuka Katalógy Vyhlásenia o zhode Cenník Dopyty GDPR B2B
O SPOLOČNOSTI
 Spoločnosť OSKO vznikla v roku 1998 v Banskej Bystrici ako
 veľkoobchod s elektroinštalačným materiálom a svietidlami.
  
 V roku 2001 sa transformovala na spoločnosť OSKO, a.s.
 so sídlom v Banskej Bystrici.
  
 V roku 2002 rozšírila svoju pôsobnosť a otvorila pobočku
 vo Zvolene.
  
 V roku 2016 rozšírila svoju pôsobnosť a otvorila pobočku
 vo Žiari nad Hronom.
Základné údaje:
Obchodný názov:OSKO, a.s.
Adresa spoločnosti:Zvolenská cesta 14
974 03  Banská Bystrica
IČO:36044717
DIČ:2020088851
IČ DPH:SK2020088851
Banka:Tatra banka, a.s.
Číslo účtu:2623131786/1100
IBAN:SK51 1100 0000 0026 2313 1786
  
© 2005-2023, OSKO, a.s.
Ing. Miroslav Čunderlík
aktualizované: 03. 05. 2023