OSKO O spoločnosti Kontakty Naša ponuka Katalógy Vyhlásenia o zhode Cenník Dopyty GDPR B2B
KATALÓGY
ABB - domový materiál
AMI - svietidlá
ARKYS - žľaby MERKUR, LINEAR
CIMCO - ručné profi náradie
DEHN - bleskozvody, prepäťové ochrany
DEVI - vyhrievacie systémy
DRAKA - káble, vodiče
EATON (MOELLER)
Elektro Bečov - svorky, svorkovnice
ELESVIT - svietidlá
ELKO-EP - modulové prístroje
EPM - spínacie prístroje
Faber kabel - káble, vodiče
FINDER - relé, prístroje
HASMA - rozvádzače
HELIOS - svietidlá
HELUKABEL - káble
HENSEL - rozvádzače, rozvodky
IES - úložný materiál
KELINE - dátové komponenty
KOPOS - úložný materiál
KOVEL - skrine, VN, stožiare
LAPP KABEL - káble, vodiče
LEGRAND - el. inštalácie, dát. rozvody
MODUS - svietidlá
NKT cables - káble, vodiče
MOELLER (EATON)
NIKO - vypínače, zásuvky
OBO BETTERMANN
OEZ - istenie el. zariadení
OMS - svietidlá
OSRAM - svetelné zdroje
PHILIPS - svietidlá, svetelné zdroje
PANLUX - svietidlá
PRAKAB - káble, vodiče
PRYSMIAN (KABLO BA) - káble, vodiče
RITTAL - skrine, rozvádzače
SALTEK - prepaťové ochrany
SCAME - el. inštalácie, ventilátory
SEC - svietidlá
SEZ DK
SEZ Krompachy
SFOS - rozvádzače
SCHNEIDER-ELECTRIC - el. katalóg
TESLA STROPKOV - produkty
TREVOS - svietidlá
TRITON - dátové rozvádzače
VUKI - káble a príslušenstvo
VYRTYCH - svietidlá
VYSTO - stožiare osvetlenia
WAGO - svorky
WEIDMULLER
ZEZ-Silko - kompenzácia...
ZIN - bleskozvody, uzemňovanie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2005-2023, OSKO, a.s.
Ing. Miroslav Čunderlík
aktualizované: 03. 05. 2023